Regał do magazynu

Regał do magazynu

Magazyn to specjalne pomieszczenie, w którym odbywają się podstawowe prace, związane z:

 • przyjęciem towaru,
 • magazynowaniem towaru,
 • wydaniem na zewnątrz towaru przechowywanego.

Z tego względu, należy zadbać o to, aby struktura i funkcjonalność pomieszczeń, była jak najbardziej odpowiednia. Regał do magazynu może być zarówno pojedynczym, prostym rozwiązaniem, które będzie spełniało swoją podstawową funkcję, czyli przechowywanie towaru, jak również mogą to być rozwiązania, która stosuje się na dużych halach czy w perspektywie towaru o niestandardowych rozmiarach. Planując ułożenie magazynu, trzeba zatem określić zakres prac, które będą prowadzone, aby w późniejszym czasie nie było trzeba zamieniać całego umeblowania. Oczywiście na dużych magazynach, stosuje się przeważnie sprawdzone rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo i trwałość, jak również stosowane są w oparciu o przepisy BHP.

Jak dzieli się magazyn?

Zgodnie z przeznaczeniem istnieją 3 podstawowe grupy magazynów:

 • magazyny przemysłowe – ich zadaniem jest zapewnienie ciągłości produkcji i sprzedaży, przechowują produkty z fabryki
 • magazyny dystrybucyjne (handel) – zapewniają separację towarów oraz ciągłość procesów zaopatrzenia i konsumpcji detalicznej
 • magazyny rezerwowe – służą do przechowywania zapasów przez dłuższy okres czasu, a także mogą być wykorzystane w sytuacjach kryzysowych.

Każdy rodzaj magazynu będzie wymagał też tego, aby zastosować w nim różne rozwiązanych. Część z nich będzie opierała się na sprawdzonych regałach, prostych systemach, ale w części takie systemy się nie będą sprawdzały. Zwłaszcza w magazynach dystrybucyjnych, w których proces przekazywania towaru odbywa się liniowo. Należy w takich miejscach używać regałów, które z założenia będą ułatwiały prace. Regały dynamiczne, to jedno z rozwiązań, które zapewnia szybszy proces przesuwania w obrębie działów.

Jakie rodzaje regałów nadają się do magazynów?

Do magazynów nadają się z założenia wszystkie rodzaje regałów. Jednak w przypadku różnych magazynów, część z nich będzie po prostu bardziej pożądana. Do podstawowych rodzajów regałów do magazynu, należą:

 • pojedyncze regały oraz systemy modułowe, które stosuje się na mniejszych powierzchniach, przy założeniu, że specyfikacja towaru będzie standardowa
 • regały paletowe – dla towarów, które składuje się na paletach
 • regały wspornikowe – dla towarów niestandardowych, zwłaszcza ponad gabarytowych
 • regały dynamiczne – stosowane głównie w magazynach dystrybucyjnych.
 
Ludzie - zdjęcie utworzone przez aleksandarlittlewolf - pl.freepik.com
Regał do magazynu

Solidne regał do magazynu

Magazyn jako pomieszczenie o określonej z góry funkcjonalności, powinno w odpowiedni sposób być również wyposażone. W magazynach często kładzie się olbrzymią rolę na intensyfikację działań i procesów, co wiąże się z usprawnieniami zarówno w dostępie do narzędzi i maszyn, jak i prawidłowym doborze mebli magazynowych. regaly.biz – regał do magazynu to podstawowa wartość trwała, która powinna charakteryzować się określonymi cechami:

 • powinien zawierać opis techniczny, który przede wszystkim będzie się odnosił do nośności czy nacisku na ramę regału,
 • powinien mieć możliwość przytwierdzenia do elementów stałych powierzchni (ścian nośnych, sufitów, podłóg), aby zapewnić bezpieczeństwo w składowaniu i prowadzeniu prac magazynowych,
 • powinien być montowany w ten sposób, aby zapewnić drożność głównych dróg i alejek w magazynach.

Jak stosować regały w magazynach?

Szybkość procesów magazynowych jest ważnym czynnikiem w operacjach magazynowych. Mierz tempo pracy, w tym mobilność magazynu. Właściwy dobór regałów magazynowych może uprościć pracę, to znaczy można zastosować metodę FIFO, aby szybciej je przemieszczać w obrębie struktury lub działu. Szczególnie w magazynach wielkopowierzchniowych systemy liniowe są jednymi z najbardziej dojrzałych formuł, które mogą skutecznie wykonywać czynności funkcjonalne bez dużego nakładu pracy. Wybór regałów modułowych w mniejszych magazynach pozwala na dobrą klasyfikację i szybkie działanie w procesie obiegu towarów. Jak widać, prawidłowy dobór regału zależy od wielu czynników, ale wszystkie te czynniki sprowadzają się do pracy w magazynie, aby działał zgodnie z planem funkcjonalnym.

Regały w magazynach powinny więc znajdować się w socjalnie wydzielonych strefach, które będą odpowiadały na określone zadania. Zgodnie z tym, układ i funkcjonalność muszą być połączone z pracą ludzką. W magazynach stosuje się różne rozwiązania i określenie prac, pozwoli na weryfikacje potrzebnych systemów.

Rodzaje regałów do magazynu

Regały magazynowe można podzielić na:

 • single rack and rack system. To podstawowe jednostki mniejszych magazynów. Ich zalety to lekkość, stabilność i łatwość montażu. Jednak ze względu na ograniczone funkcje nie będą wykorzystywane w profesjonalnych magazynach
 • regał paletowy – służy do przechowywania towarów umieszczonych na paletach
 • dynamiczne półki – za pomocą rolek i systemów przesuwnych można je wykorzystać do łatwego przesuwania towarów na półkach
 • regał wspornikowy – służy do przechowywania niestandardowych przedmiotów.
Zdjęcie utworzone przez aleksandarlittlewolf - pl.freepik.com
Regał do magazynu

Regały magazynowe

Magazyn jako pomieszczenie służące do przechowywania i udostępniania określonych typów towarów, wymaga również dostosowania odpowiednich ustawień, również regałowych, które pozwolą na większą funkcjonalność pomieszczenia, ale również na zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu w pracy. Ze względu na rodzaj magazynu, również pod tym kątem ustala się zakres wyposażenia, który będzie polegał na:

 • opisaniu regałów, ich nośności i możliwości składowania towarów,
 • zapewnienia bezpieczeństwa składowania,
 • określeniu, jakiego typu sprzętu można używać przy pracach magazynowych.

Regał do magazynu (https://www.regaly.biz/pol_m_Regaly-magazynowe-1730.html) powinien być solidnym i trwałym elementem wyposażenia. Od tego zależy bowiem skuteczność magazynowa i realizacja określonych prac. Skuteczność, mierzona m.in. efektywnością i drożnością magazynów, to dziś jeden z kluczowych elementów procesowych, który mierzy się za pomocą odpowiednich współczynników.

Jak odpowiedni regał do magazynu wpływa na szybkość procesów?

Szybkość procesów magazynowych to istotny element funkcjonowania magazynów. Mierzony tempem pracy, polegających na płynności magazynowej. Odpowiednio dobrane regały magazynowe ułatwiają prace, tzn. możliwe jest ich szybsze przesuwanie w ramach struktur czy działów, również przy zachowaniu metody FIFO. W szczególności w magazynach o znacznym powierzchniach, system liniowy to jedna z bardziej sprawdzonych formuł, która nie wymaga wielkiego nakładu prac, aby skutecznie wdrażać działania funkcjonalne.

Wybór regałów modułowych w mniejszych magazynach, pozwala natomiast na dobre katalogowanie i szybkie działanie w procesach płynności towarów. Jak widać zatem, odpowiednio dobrany regał zależy od wielu czynników, jednak wszystkie sprowadzają się do tego, aby prace na magazynach mogły działać w oparciu o plan funkcjonalny.

Rodzaje regałów do magazynu

Wśród regałów magazynowych można wyróżnić:

 • single rack and rack system. To podstawowe jednostki dla mniejszych magazynów. Ich zalety to lekkość, stabilność i łatwość montażu. Jednak ze względu na swoje ograniczone możliwości nie będą wykorzystywane w profesjonalnych magazynach
 • regał paletowy – służy do przechowywania towarów umieszczonych na paletach
 • regały dynamiczne – za pomocą rolek i systemów przesuwnych można je wykorzystać do łatwego przemieszczania towarów w regale
 • regał wspornikowy – służy do przechowywania niestandardowych przedmiotów
 • półki dedykowane, np. regały ruchome, wykorzystywane w magazynach uzupełniających towary np. przy realizacji zamówień dla klientów.
 
Ludzie - obraz autorstwa aleksandarlittlewolf - pl.freepik.com