Gościmy specjalistów z całego świata

O konferencji

Rejestracja

Program

Składanie abstraktów

Prosimy o przesyłanie abstraktów w formie online w języku angielskim - urzędowym języku Konferencji ISPS 2013.

  • Proszę wybrać tytuł, który wyraźnie wskazuje na treść prezentacji.
  • Należy unikać skrótów w tytule. Skróty mogą być używane w tekście - gdy stosuje się je po raz pierwszy należy podać rozwinięcie.
  • Należy podać nazwisko autora (pełne imię, nazwisko) oraz miejsce pracy (instytucja, miasto, kraj). Stopnie, tytuły, adresy i podziękowania powinny zostać pominięte.
  • Złożone streszczenia nie będą w żaden sposób modyfikowane. Jeśli nie spełniają one wymogów nie zostaną opublikowane.
  • Składane abstrakty obowiązuje max 200 słów.
  • Wszystkie nadesłane abstrakty zostaną ocenione przez Komitet Naukowy do końca marca 2013 roku. Informacja o przyjęciu abstraktu będzie wysyłana za pośrednictwem poczty e-mail.
  • Akceptowane formaty plakatów to A0. Co najmniej jeden autor plakatu musi się zarejestrować (włącznie z opłatą rejestracyjną) na konferencji.

Termin składania abstraktów: 

Termin składania abstraktów minął 11 marca 2013 roku. Dziękujemy za przesłane abstrakty.

Składanie abstraktów i rejestracja

Po zaakceptowaniu abstraktu, warunkiem uczestnictwa w konferencji jest rejestracja na konferencję i dokonanie płatności.

Terminy rejestracji dla wykładowców i prezenterów

Wszyscy wygłaszający sympozja lub współpracownicy podczas warsztatów, wykładowcy prezentacji ustnych i plakatowych proszeni są o jak najszybszą rejestrację.