Gościmy specjalistów z całego świata

O konferencji

Rejestracja

Program

Warto wiedzieć

Najlepsze praktyki w psychoterapii schizofrenii w wielu przypadkach są znane i szanowane lokalnie, ale powinny być rozpowszechniane i rozprzestrzeniane znacznie szerzej. W zbyt wielu miejscach na świecie psychoterapia nie jest stosowana w terapii osób z zaburzeniami psychotycznymi. Jest to również ważne w kontekście światowego kryzysu, który może zapobiec ich wykorzystaniu z powodu małego dostępu do źródeł. 

Program będzie obejmował:

  • jakie rodzaje interwencji okazały się skuteczne
  • jak można uczyć się z doświadczeń innych
  • jak zintegrować różne sposoby patrzenia na psychozę
  • słuchać realcji pacjentów / ekspertów poprzez doświadczenie i ich rodzin
  • poznawać różne sposoby konceptualizacji psychozy i stosowanych interwencji w różnych częściach świata
  • dołączyć naszą własną wiedzę i praktykę do globalnego wysiłku ISPS

Na konferencję ISPS w Warszawie chcemy serdecznie zaprosić osoby z różnych dyscyplin zdrowia psychicznego i róznych podejść do psychozy, zarówno naukowców, praktyków, decydentów oraz przedstawicieli organizacji pacjentów i rodziń, by mieć szansę omówienia sposobów optymalizacji opieki psychologicznej i (re-)habilitacji pacjentów z psychozą.

Językiem konferencji jest język rosyjski. Nie będzie tłumaczeń symultanicznych, ale główne wykłady będą tłumaczone i dwie sesje równolegle będą w języku polskim.