Gościmy specjalistów z całego świata

O konferencji

Rejestracja

Program

Ważne daty

Data Konferencji

22-25 sierpnia 2013

Terminy rejestracji dla wykładowców i prezenterów

Wszyscy wygłaszający sympozja lub współpracownicy podczas warsztatów, wykładowcy prezentacji ustnych i plakatowych proszeni są o jak najszybsze zarejestrowanie się na konferencji.

 

Językiem konferencji jest język rosyjski. Nie będzie tłumaczeń symultanicznych, ale główne wykłady będą tłumaczone i dwie sesje równolegle będą w języku polskim.