Gościmy specjalistów z całego świata

O konferencji

Rejestracja

Program

Rodzaje uczestnictwa

Propozycje zajęć

Sympozja

Sympozja - grupa prowadzących składa się maksymalnie z 5 osób (moderator i do 4 wykładowców), którzy przedstawiają różne punkty widzenia na ten sam temat. Czas trwania sympozjum to 90 minut, wliczając w to sesję pytań i odpowiedzi.

Warsztaty

Warsztaty koncentrują się na szkoleniu w zakresie praktycznego obszaru działań zawodowych. Warsztaty mogą być przeprowadzone przez jednego lub dwóch prowadzących. Czas trwania wynosi 90 minut.

Wszyscy prowadzący muszą być zarejestrowani na Konferencji

Prezentacje ustne

Informacje ogólne:

  • Autor wybrany do przedstawienia prezentacji powinien być zaznaczony pogrubieniem.
  • Autor przedstawiający prezentację musi być zarejestrowany na konferencji.
  • Streszczenia powinny być wyróżnione pomiędzy wystąpieniami ustnymi, a prezentacjami plakatowymi.
  • Prezentacje zostaną uporządkowane w sesje tematyczne. Czas trwania każdej prezentacji w sesji to 15 minut. Pozostały czas w sesji przeznaczony jest na wspólną dyskusję

Plakat

Wymiar przyjmowanych plakatów to A0. Plakaty i inne elementy systemu wystawienniczego wykonuje Agencja Reklamowa Moloh z Wrocławia. Co najmniej jeden z autorów plakatów musi się zarejestrować (włączając opłatę) na konferencji.

Inne zgłoszenia

Zachęcamy do przedstawienia innych zgłoszeń, takich jak filmy DVD, prezentacje.