Gościmy specjalistów z całego świata

O konferencji

Rejestracja

Program

Zagadnienia konferencji

Zagadnienia poruszane podczas konferencji:

  • Seminarium o psychozie: trialog
  • Rola opowieści dotyczących choroby w procesie zdrowienia
  • Trauma, a psychoza
  • Arteterapia
  • Wczesna interwencja
  • Proces powrotu do zdrowia
  • Rozumienie psychozy
  • Psychoza jako doświadczenie rodziny
  • Granice zdrowia i choroby

Językiem konferencji jest język rosyjski. Nie będzie tłumaczeń symultanicznych, ale główne wykłady będą tłumaczone i dwie sesje równolegle będą w języku polskim.