Gościmy specjalistów z całego świata

O konferencji

Rejestracja

Program

Warsztaty Prekonferencyjne

Pierwszego dnia konferencji za dodatkową opłatą - 50 Euro/40 GBP - można wziąć udział w jednym z proponowanych warsztatów prekonferencyjnych. 

Tematy warsztatów dostępnych w języku angielskim i w języku polskim: 

Understanding and treating psychotic symptoms from a trauma and dissociation perspective (w języku angielskim)
Andrew Moskowitz, Aarhus University, Denmark

Acceptance and Commitment Therapy for Psychosis (w języku angielskim)
Dr Ross White, Institute of Health and Well-being, University of Glasgow

Psychodrama in a psychotherapy group after psychotic crisis (w języku angielskim)
Anna Bielańska, Igor Hanuszkiewicz
Polish Institute of Psychodrama; Department of Adult Psychiatry, Cracow University Hospital.

Working Effectively with Distressing Voices: From Theory to Practice (w języku angielskim)
Debra Lampshire and John Read, The University of Auckland

Need-Adapted and Open Dialogue Approaches:  (w języku angielskim)
How to Organize, Main Principles, Quantitative and Qualitative Research, Outcomes. 
Jukka Aaltonen and  Jaakko Seikkula, University of Jyväskylä, Finland
Eeva Iso-Koivisto and Mikko Roine Helsinki University Hospital, Department of Psychiatry, Finland

The use of a variety of CBT approaches in psychosis (w języku polskim)
Dr Łukasz Gawęda, II Psychiatric Clinic Warsaw Medical University 
PhD Izabela Stefaniak, CBT Centre Warsaw

Reintegration through the Body. Dance Movement Psychotherapy In Psychosis (w języku polskim)
Aleksandra Capiga-Łochowicz, Katia Mirlina
Dance Movement Therapists, Polish Society of DMP

Językiem konferencji jest język rosyjski. Nie będzie tłumaczeń symultanicznych, ale główne wykłady będą tłumaczone i dwie sesje równolegle będą w języku polskim.